Valls prohibirà l’exhibició d’elements que atemptin contra la pau o els drets humans

L'Ajuntament ha aprovat un codi que estableix les normes i condicions ètiques que han de regir l'ús dels equipaments i la cessió d'espais

L'Ajuntament de Valls ha aprovat un codi que estableix les normes i condicions ètiques que han de regir l'ús dels equipaments i la cessió d'espais amb la finalitat de «garantir i potenciar els principis i valors basats en la defensa de la igualtat, la cultura de la pau i els drets humans». D'aquesta manera, el codi ètic aprovat avui per la Junta de Govern estableix que per preservar aquests valors no s'autoritzarà ni en espais públics ni en edificis municipals «l'exhibició d'elements que puguin atemptar contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió per qualsevol mitjà d'elements bèl·lics o que fomentin la violència».


El codi destaca que l'actuació municipal s'ha de basar en els principis de la responsabilitat, el respecte dels drets humans, la defensa del medi ambient, la igualtat i no discriminació, l'esperit de servei, transparència i eficàcia, la cultura de la pau, la no-violència i la solidaritat, «així com contribuir fer de Valls una ciutat educadora basada en aquests valors». Segons el consistori, en l'ús i cessió d'espais i equipaments municipals, les activitats hauran de respectar els drets fonamentals i llibertats públiques, «evitant tota actuació que pugui produir cap mena de discriminació per raó de naixença, origen racial o ètic, gènere, orientació sexual, política o ideològica, identitat cultural, religió, convicció, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal, social o econòmica».
Comentaris

envia el comentari