Reus destina 100.000 euros a la millora dels camins del terme municipal

L'Ajuntament multiplica el pressupost per cinc per l'arrenjament de camins i la neteja de parcel·les
Roda de premsa al camí de la Selva | Reusdiari.cat

 

Des de la regidoria de Medi Ambient i Ocupació de Reus es destinaran 100.000 euros a l'arranjament de camins del terme municipal i a la neteja de parcel·les de forma subsidiària. És la inversió més gran que, durant els últims anys, es destina a la millora de l'entorn rural, ja que l'any 2015, es tenia un pressupost de 20.000 euros. L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a l'empresa J. Morell SL el contracte de treballs d'arranjament ordinari dels camins, després que 17 empreses es presentessi


Les primeres accions tenen lloc al camí de les Puntes, al camí de la Sena, al camí del Burgaret i al camí de la Creu, on ja s'hi ha fet treballs d'anivellament, d'estesa d'àrids, reg i compactació. Pel que fa a la neteja subsidiària de solars, l'Ajuntament ja ha encarregat la neteja d'una franja perimetral de 6 metres d'una la parcel·la del carrer d'Holanda, a la zona Tecnoparc i té pendent també la de la franja que hi ha entre el barranc i la variant del barri Immaculada. Properament, es realitzaran treballs d'arranjament en trams dels camins del Mas de Larrard, el camí del Mas de Plana, el camí de Vila-Seca, el camí de la Selva, el camí de la Selva a Salou i el camí de Senalletes. La resta d'accions s'aniran fent al llarg de tot l'any, ja que la xarxa principal de camins de Reus consta de 108.200 metres.
Comentaris

envia el comentari