La rèplica a Plataforma per Catalunya

«Crec que va cometre un error en abstenir-se a la qüestió que plantegem, i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra associació»

 

Al fil de l'aprovació de les mesures per a la prohibició del sofre als carrers del nostre municipi, durant el Ple del passat dia 28 de juny, m'agradaria escriure aquest article amb la finalitat de respondre al senyor August Armengol de Plataforma per Catalunya, davant els arguments esgrimits en el ple del passat dia 28 i l'abstenció del seu grup a la proposta plantejada per la Xarxa Vendrellenca.

 

El primer que he de dir és que el senyor Oscar Blasco de Sí es pot va defensar bé la moció davant el seu atac, per la qual cosa tot el que digui en aquestes línies serà per a complementar el que el ja li va contestar. Senyor Armengol, líder de PXC, en els sis mesos de feina que ens ha portat presentar davant el ple de la corporació local aquesta proposta, ja teníem coneixement que el sofre, que com qualsevol altre producte està prohibit abocar als carrers del nostre municipi. Sabem de primera mà el que estableix la legislació local perquè tenim una còpia de l'Ordenança de Convivència i Civisme del municipi, i perquè en una reunió prèvia sobre aquest tema amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) —òrgan dependent de la Policia local del Vendrell— ja ens han informat de la qüestió, i basant-nos en aquest coneixement vam presentar part de les nostres reclamacions.

 

El nostre informe final que consta de dinou folis té entre els seus arguments el que s'estableix a l'article 63 en el punt 2:

«Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per QUALSEVOL mètode, la via o espais Públics o que siguin contràries a la neteja, a l'estètica ...»


També inclou el que s'estableix a l'article 64 que en el seu Punt 1 diu.


«Es prohibeix buidar, abocar, dipositar o abandonar QUALSEVOL mena de residu a la via pública —Calçada, voreres, escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.—»

 

D'altra banda el nostre informe conté una resolució del Departament de Salut de la Generalitat on se'ns diu:


«En relació a la utilització del sofre com a producte repel·lent, aquesta substància no està autoritzada com a biocida en el marc legislatiu europeu actual i no hi ha cap producte amb sofre autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb finalitat repel∙lent (biocida). Cal recordar que el Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i la comercialització de biocides preveu que qualsevol biocida que es comercialitzi i utilitzi en territori nacional haurà d'estar prèviament autoritzat i inscrit en el Registre Oficial de Plaguicides o en Registre de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
 

Pel que fa als efectes per a la salut, el sofre és una substància química classificada com a irritant de la pell de categoria 2 d'acord a la normativa europea vigent sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles (Reglament (EC) 1272/2008)»

 

Dit això senyor Armengol, des del més absolut respecte a la seva opinió sobre la proposta, m'agradaria recordar-li que la nostra moció es fonamenta en quatre qüestions, que nosaltres considerem des de l'Associació de Veïns del Tancat III prou sòlides com per proposar a la Xarxa Vendrellenca i portar davant el ple de la corporació. La primera era situar el problema de manera pública, ja que és una pràctica habitual, la d'abocar sofre en els nostres carrers com a repel·lent per miccions de gos, perquè hi ha un gran desconeixement que aquest producte és inútil com a repel·lent; la segona aconseguir que s'informi els ciutadans i ciutadanes que ho aboquen que està prohibit en benefici de la seguretat de tots; la tercera, una fórmula d'aconseguir que s'introdueixi específicament en la nova Ordenança de Convivència i Civisme la prohibició de posar sofre en els nostres carrers; la quarta aconseguir que la gent deixi de gastar diners en un producte inútil contra les miccions de gos, ja que els comerciants estaran avisats que no es pot vendre perquè no està inscrit com a biocida.

 

Per tant, li diré que crec que va cometre un error en abstenir-se a la qüestió que plantegem i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra associació, que ha fonamentat sobradament la necessitat de tirar endavant mesures contra l'ús de sofre en els nostres carrers. Vostè amb el seu argument «No podem prohibir el prohibit» li va donar un enfocament poc sòlid i equivocat a la qüestió plantejada per nosaltres i portada al ple per Sí es pot, ja que no és prohibir el prohibit, sinó eradicar el producte dels nostres carrers perquè és perillós i inútil.
Comentaris

envia el comentari