La recuperació dels serveis públics

Al fil de l'externalització del servei de gestió de l'aigua del Vendrell, he escrit aquest article on parlo de la meva visió particular sobre la recuperació de serveis bàsics, des de l'angle més genèric i a la vegada des d'una visió particular dels últims esdeveniments en aquesta matèria recordant per posar una dada objectiva que l'Aitana Garcia que ara té 11 anys tindrà 19 anys quan es torni a licitar el contracte de transport públic; 23 anys quan es torni a licitar el contracte d'enllumenat públic, i 36 anys quan es torni a licitar el contracte de la gestió de l´aigua.

 

En línies generals, des del meu punt de vista i amb la condició de profà, en tan complexa matèria, m'agradaria senyalar que jo considero que l'externalizació d'un servei públic, per deixar-lo en mans d'una empresa privada, comporta el necessari benefici econòmic d'aquesta última i evidentment, crec jo, que aquest benefici, és un perjudici econòmic per l'administració, donat que comporta una pèrdua d'ingressos en el temps per la prestació d'aquest servei per part de l'administració, i per al ciutadà el que es rep, és un servei de mitjana encarit, perquè l'empresa privada sempre haurà de tindre marge de beneficis i aquest marge sempre serà un sobrecost que l'administració no ha de tenir.

 

Pel que fa a l'empresa privada, la seva aportació és, la solvència d'una empresa que treballa en tots els àmbits en benefici de donar un bon i eficient servei i l'experiència necessària per gestionar el servei del qual es fa càrrec; normalment un soci privat aporta un part de les inversions, que al final d'una part potser puguin revertir en ell; i rep del licitador uns beneficis ja pactats a través del Plec de condicions, que en el temps revertiran a l'empresa amb uns ingressos determinats; aquesta és la teoria sota la qual es sustenta tot plegat, al meu entendre. Aquest és anàlisi que faig, quan algú em planteja la proposta d'externalització d'un servei públic, ja sigui a través de la creació d'una concessió total del servei, o bé a través de la creació d'una empresa mixta, donat que sempre ens trobarem al meu entendre, en aquest escenari.

 

La meva opinió sobre això és clara, no estic d'acord amb l'externalització del servei, perquè l'empresa que rep la licitació sempre vol trobar la fórmula de guanyar diners, una cosa que és completament licita, front una administració que si gestiona el servei hauria de treballar per donar un servei sense beneficis econòmics amb l'única i clara funció de donar bon servei. És per això que penso que externalitzar no és una bona eina, donat que porta un cost implícit i un servei sobre dimensionat i encarit; i a vegades passa que els ciutadans no se'ls explica tot el que hi ha darrere de la licitació i això no està bé. Si els governants fossin transparents i ens expliquessin totes les coses, potser miraríem tot des d'un altre angle.

 

Pel que fa a la qüestió en concret de la licitació del 49% de la gestió de l'aigua a través de la creació d'una empresa mixta, el que si els diré és que no estic d'acord amb això per què ens han hipotecat durant 25 anys amb un préstec que li fa Foment a l'empresa mixta de 5 milions d'euros i no puc estar d'acord amb això per què penso que el que es fa és un endeutament encobert a través de la licitació, donat que l'empresa en un 51% es publica, propietat del nostre Ajuntament i que rep els diners és l'Ajuntament, que com ja sabem pel Pla d'ajust no es pot endeutar; d'altra banda caldria destacar sobre aquesta qüestió que no han explicat en el Ple on aniran a parar els 5 milions d'euros i jo penso que és important saber-ho, tampoc han dit com es pagarà aquest préstec, per què si surt del benefici de l'aigua de l'Ajuntament, quants diners quedaran per inversions?, donat que segon el plec de condicions, tots els diners dels beneficis del cànon de l'aigua aniran a parar a millores en la infraestructura.

 

Pel que fa a la proposta que es fa per la recuperació del servei de neteja, queda clara que hi ha dues maneres de fer i veure les coses, una licitant que és com el dilluns en aquesta compareixença sobre lleialtat fa el nostre Batlle Martí Carnicer, en nom del govern, molt en temo que el senyor Martí ja té clar que licitarà i s'ha atrevit a parlar de com de bé es van portar els de Foment amb el poble quan va haver-hi inundacions; també va parlar molt bé de Santa Tecla, quan es van comparèixer per parlar del CAP del Botafoc que porta des del 2011 amb una única pedra per a sofriment dels ciutadans i ciutadanes de Vendrell.  

 

L'altra formula és la que a posat sobre la taula Esquerra republicana de Vendrell, una proposta en benefici del poble de Vendrell, digui el que digui el nostre Batlle que no serà tirada endavant, perquè no interessa al govern local i que segurament ens portarà a tenir una altra vegada a una empresa externa controlant els serveis públics.

 

Per acabar, he de dir que confio que quan la meva filla Aitana tingui 36 anys parli clar i català sobre aquesta qüestió de l'aigua i qui sap si des d'un seient del ple municipal, recupera el servei en benefici del comú, ja que jo per aquestes dates si segueixo viu. Tindre 67 anys espero trobar-me en forma per dir la meva al batlle de torn.

 

 
Comentaris

envia el comentari