Participació ciutadana

«El que és pitjor, és que ara segueix latent aquest greuge cap a aquests barris destinant 40.000 euros a la millora de la plaça Vella, enfront dels 50.000 euros que es destinen del pressupost per tres barris de la vila». Al fil del procés participatiu que aquest cap de setmana s'ha dut a terme als barris marítims de la nostra vila, amb la finalitat d'escollir les inversions que es faran amb els 50.000 euros dels pressupostos participatius per aquests barris, als quals s'han afegit 20.000 euros més per prioritzar les inversions en manteniment, m'agradaria escriure aquest article, tant pel que fa al procés com pel que fa a la idea en si mateixa.

 

El primer que cal recordar, respecte a la partida pressupostaria pels barris marítims, és que va ser gràcies a la regidora del PP Elisabet Rodríguez que existeix aquesta partida, ja que el PP va vendre el seu vot per donar suport als pressupostos del 2016, en primera instància a 50.000 euros el vot, però al final la negociació ho va deixar en 25.000 euros per vot, i això és bo recordar-ho pels qui ara pretenguin dir que ells són els impulsors d'aquesta proposta, encara que la portin al programa electoral, ja que sense Elisabet Rodríguez, això potser no hauria arribat. Dit això i des de la perspectiva que tinc com a secretari de l'Associació de Veïns del Tancat III, el primer que em faig són les següents preguntes: què hi ha d'allò nostre? Hi haurà partida pressupostària per a la gent del nostre barri o dels barris del nucli urbà el 2017? Podrem decidir nosaltres què és més prioritari mantenir? Senyors regidors i regidores, nosaltres també formem part del Vendrell, com en formen part altres barris de la nostra vila, i per tant volem també tenir una partida del pressupost municipal per gastar en allò que creguem convenient, tant pel que fa a les inversions, com pel que fa al manteniment.

 

Això pel que fa a la gent del Tancat III, perquè nosaltres creiem que és un greuge comparatiu amb els barris marítims. Nosaltres estem d'acord que tenen una mancança d'inversió, però això és producte de l'abandonament dels governs que hem tingut i que tenim cap a ells, que ha acabat aquest estiu, amb la proposta de separació dels barris marítims. Aquest problema mai s'hauria donat si els governs anteriors haguessin treballat de valent per invertir de forma adequada una part dels ingressos dels barris marítims. I el que és pitjor és que encara segueix latent aquest greuge cap a aquests barris destinant 40.000 € a la millora de la plaça Vella, enfront dels 50.000 € que es destinen del pressupost per tres barris de la vila. Jo penso que si les coses s'haguessin fet bé amb els barris marítims en matèria d'inversions, ara potser ens trobaríem que estaríem parlant d'uns pressupostos participatius de tot el municipi.

 

Això no obstant, nosaltres no volem una partida específica per al Tancat III. El que volem són uns veritables pressupostos participatius on tota la gent de la vila, de tots els barris, pugui decidir on van a parar una part de les inversions de la vila, perquè la vila és de tots, per gaudir-la tots i perquè la paguem entre tots, i vostès no són més que mers gestors dels nostres diners, que treballen al servei de la gent. Pel que fa al procés de dissabte, diré que alguna cosa s'ha fet malament quan hi ha gent que no està d'acord als barris marítims i que es queixa de com s'han fet les coses. Tot i això, opinions n'hi ha per tots els gustos i colors, com visions tenim cada un de nosaltres de com s'han fet les coses. La meva opinió de com s'han de fer aquests processos va en la mateixa línia que va escriure molt encertadament i de forma sintètica Alfredo Valdivielso, de Som Poble.


«Un procés participatiu pot esdevenir una gran eina per apropar la ciutadania a la gestió dels recursos públics, almenys així ho penso i així ho pensem molts. Que sigui exitós ha de fer-se amb una bona campanya pedagògica de què són, com funcionen, explicant bé als ciutadans com participar i amb els tempos adequats, transparència, informació, sense presses i amb la completa visió estratègica corresponent». M'agradaria recordar al govern local, en particular a l'alcalde i la regidora d'enllumenat, que des del mes d'octubre està sobre la taula la proposta per millorar el pas soterrani del carrer de l'estació de Coma-ruga, i les reiterades queixes de la Xarxa Vendrellenca, fetes arribar per correu electrònic a les regidories implicades per col·locar-hi llum i que també van denunciar amb posterioritat la gent de Sí es pot, i m'agradaria dir-los que, independentment de la proposta que s'ha fet per part de la gent de l'associació de Sant Ramon de Coma-ruga, era la seva obligació garantir la seguretat dels usuaris posant llum allà o, si no és competència seva, una vegada rebuda la instància, transmetre-la al responsable del pas, i enlloc de fer això, com sempre no han fet res: això és fer malament les coses.
Comentaris
Plumero
Sr. García Leal... quan un es treu la màscara és igual la jaqueta que es posi, i menys a la vida pública. Ens està dient que, un militant d'ERC com vostè, no li sembla bé la partida del seu company de partit, regidor de l'Ajuntament, Pep Marrasé? Vostè no només el critica amb el paraigües de l'AVV, de la Xarxa Vendrellenca sinó que a més es permet el luxe de no escoltar-lo. Si no recordo malament es van preveure fins a 40.000 €. Això vol dir gastar-los? No. Vostè ha fet mai un pressupost?

envia el comentari