Només ens devem als ciutadans de Tarragona

Des del grup d’ERC-MES-MDC érem conscients que arribat determinat moment ens convertiríem en el boc expiatori per justificar la pèssima gestió dels Jocs 2017. Hem passat de “els Jocs ja han començat” a “la culpa és dels altres”.Per Villamayor ara estem en el punt de la sang, la suor i les llàgrimes. Això està bé quan et bombardegen, però per tirar endavant un projecte de ciutat nosaltres som més partidaris del coneixement, la transparència i el rigor.

 

La posició del nostre grup municipal sempre ha estat clara: defensar els interessos dels ciutadans de Tarragona. Érem contraris a la idea de fer uns jocs mediterranis? No. Sempre hem dit que si es feien bé podrien dur-nos beneficis, però si es feien malament podrien portar dificultats. Els diners públics no són infinits. Si una iniciativa té retorn econòmic i social tots hi guanyem, si no en té, tots hi perdem.

 

Davant la constatació que cap dels indicadors previstos als plans directors de 2013 i 2015 es podrien complir, vam posar en qüestió la celebració dels Jocs quan hi érem a temps i, posteriorment, vam proposar una consulta a la ciutadania, que és qui acabarà pagant la festa. Davant l’obcecació de Ballesteros de tirar endavant els Jocs a qualsevol preu, la nostra posició responsable ha estat sempre treballar per impedir els efectes negatius que es podien generar.

 

En tots els àmbits de decisió la posició del nostre grup sempre ha estat ajudar a fer que vinguessin els recursos que puguin alleugerar l’amenaça d’un nou dèficit. Qui piqui respecte a un pretès aïllament del grup municipal o a un posicionament diferent de la resta de partit trobarà ferro fred. Totes les mocions i resolucions d’ERC a diferents ajuntaments, consells comarcals, càmeres parlamentàries i diputacions sempre han anat precedides de la nostra conformitat, inclosa la resolució aprovada aquesta setmana al Congreso de los Diputados, que va passar per les meves mans el dia abans.

 

Algú creu que si en comptes de diners públics estiguéssim treballant amb diners privats, els ciutadans de Tarragona fossin una assemblea general i el ple municipal fos un consell d’administració, el tàndem Ballesteros i Villamayor no hagués estat acomiadat fa molt de temps? Si per reblar el clau, presentessin una proposta com la de Santa Gadea, els acomiadaments serien procedents i sense indemnització. La responsabilitat amb els ciutadans comença no fent amb els diners de tots el que no faríem amb els nostres.

 
Comentaris

envia el comentari