El Consell Comarcal aprova un pressupost un 9% superior al de l'any passat

Es determinen diversos objectius i la redacció d'un pla estratègic fins al 2025 i una diagnosi comarcal d'habitatge
Imatge d'arxiu de la Sala Noble del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Imatge d'arxiu de la Sala Noble del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. | J. Ardila

 

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat de tots els seus membres el pressupost d’ingressos i despeses corresponent al proper any 2018. En total, el pressupost que l’organisme gestionarà l’any vinent puja a poc més de 8 milions d’euros, un 9% més que l’exercici econòmic anterior.

 

El nou pressupost no presenta grans novetats respecte als de l’any anterior. Pel que fa a les inversions en destaca però, les obres que es portaran a terme al Centre Comarcal de Tractament de Residus per un import superior al mig milió d’euros. També hi ha un gran volum econòmic que es destinarà a les actuacions d’àmbit social per proporcionar recursos i serveis a les famílies més desafavorides per l’actual situació econòmica o a la gent gran. Un últim gran paquet drecuros són els que estan relacionats amb el món de l’ensenyament i, concretament amb la gestió del transport escolar i dels menjadors escolars.


A grans trets, les partides més importants del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2018 són:

 

Benestar Social

Servei d’ajuda a domicili: 205.000€

Servei de teleassistència gent gran: 12.000€

Aportació menjadors socials: 8.000€

Ajuts d’urgència social (amb pobresa energètica): 37.000€

Transport adaptat: 45.000€

Actuacions d’educació mediambiental: 39.000€

 

Cultura

Aportació a les escoles municipals de música: 7.500 €

Aportació al Museu Comarcal: 27.000 €

Aportació a l’Arxiu Comarcal: 13.000 €

 

Ensenyament

Gestió del transport escolar: 575.000 €

Gestió dels menjadors escolars: 185.000 €

Aportació als centres oberts municipals: 22.500 €

Ajuts de llibres i material escolar: 35.000 €

Beques llars d’infants: 23.000 €

 

Joventut

Aportació als ajuntaments Plans locals: 33.000 €

 

Medi Ambient

Recollida i transport comarcal de residus: 1.185.000 €

Inversió Centre Comarcal de Tractament de Residus: 560.000 €

Gestió de les 6 depuradores i col·lectors de la comarca: 565.000 €

Gestió de les 7 deixalleries de la comarca: 50.000 €

Gestió residus de la construcció: 15.000 €

 

Turisme

Promoció turística de la Ruta del Cister: 36.000 €

Promoció turística comarcal: 9.000 €

 

Altres

Serveis de transport regular als municipis: 72.000 €

Arranjament de camins municipals: 80.000€


Mitja dotzena d'objectius

A banda dels recursos econòmics a disposició de l'ens comarcal, el pressupost marca també els sis objectius estratègics de la propera anualitat. D'aquest sis objectius, dos tenen a veure amb la consolidació o millora de serveis que s'estan portant a terme actualment i que ja tenen un pes específic important al si del Consell Comarcal. Es tracta, en primer lloc, de la consolidació dels serveis que l'Organisme Autònom de Desenvolupament (Concactiva) presta als municipis de la comarca. El segon objectiu estratègic en aquest àmbit és la millora de la recollida selectiva de residus municipals.

 

El segon bloc d'objectius per al 2018 té a veure amb els recursos de que disposa el Consell Comarcal per prestar serveis als ajuntaments i als ciutadans. En primer lloc, es vol ampliar els serveis tècnics del Consell Comarcal en matèria de gestió de l'aigua i gestió energètica. D'altra banda, també hi ha la voluntat d'ampliar l'equip tècnic dels serveis socials d'atenció primària.

 

Per últim hi ha objectius relacionats amb la redacció de documents de planificació d'abast comarcal i de gran transcendència a l'hora de prendre decisions. El primer d'aquest documents que es vol elaborar i que s'ha considerat com a prioritari és la redacció d'una diagnosi comarcal en matèria d'habitatge. I el segon document, en el qual ja s'està treballant, és la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament de la comarca per als anys 2018-2025.Comentaris

envia el comentari