L’Arxiu Comarcal ingressa documentació de La Guàrdia dels Prats

Es tracta de fons de l'antic Ajuntament i de la Germandat
Alguns dels documents de la donació. | ACCB

 

Recentment l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) ha ingressat documentació relativa a La Guàrdia dels Prats. Per una banda, s'ha lliurat documentació de la Germandat La Unió de Sant Pere Ermengol, i per l'altra, de l'Ajuntament.


Va ser l'Associació de veïns Sant Pere Ermengol de la Guàrdia dels Prats qui va dipositar a l'Arxiu Comarcal documentació de la Germandat, que durant el franquisme derivà i/o va incloure la Cooperativa Agrícola. L'actual Junta de l'Associació de Veïns de La Guàrdia dels Prats l'ha dipositat a l'ACCB amb la voluntat de preservar-la en millors condicions i a fi i efecte que la seva catalogació per part de tècnics especialistes en permeti l'estudi i la divulgació. Concretament, es tracta de 0,5 m de documentació dels anys 1906 a 1987, fins ara custodiada en el local de l'Associació de Veïns.

Per bé que es conserva poc volum documental, sembla que el fons conté les sèries completes dels llibres d'actes, els registres de socis i els llibres de comptes de la Germandat. I de la vessant més tardana com a cooperativa, en destaca la documentació relativa a la màquina trilladora que l'entitat tenia a disposició dels seus socis.


La Germandat La Unió de Sant Pere Ermengol era una associació mutual que tenia com a principal objectiu la protecció dels seus associats en cas de malaltia. Concretament els procurava una paga o una substitució en el treball. En aquest cas, a més, també s'hi afegien serveis complementaris com la vetlla de malalts. Aquests tipus de mutualitats van sorgir de la necessitat dels treballadors, majoritàriament pagesos, de procurar-se formes de cobertura social en moments en què l'estat del benestar era inexistent. Des de l'Arxiu Comarcal valora positivament aquest tipus d'ingressos perquè es promou la preservació del patrimoni documental així com la seva difusió.

D'altra banda, familiars d'un antic alcalde de la Guàrdia dels Prats han donat documentació de l'Ajuntament d'entre 1864 i 1871; concretament, carpetes de càrrec i data, manaments i rebuts. També hi ha rebuts de l'impost personal de 1869-1870 i rebuts del repartiment general veïnal de 1870-1871. Un document curiós i que cal subratllar és un llistat d'iguales mèdiques de l'any 1919 amb els renoms dels veïns. Tota aquesta documentació de caràcter municipal s'integrarà en el fons documental de l'Ajuntament de La Guàrdia dels Prats.

Cal destacar que en el lot documental també s'ha entregat material imprès, com ara el Reglament de la Germandat La Unió de 1918 i el Reglament dels Sometents de Catalunya de 1890 i 1892.

En aquest sentit, des de l'ACCB, i prenent com a exemple aquestes donacions, fan una crida a què si algun veí de la Guàrdia també conserva documentació històrica d'aquest tipus, en faci entrega a l'Arxiu Comarcal per completar el fons documental de La Guàrdia dels Prats.Comentaris

envia el comentari