Imatges del tancament de les festes de Misericòrdia 2017Les imatges de l'espectacle pirotècnic de tancament de les festes de Misericòrdia de Reus 2017. Autor: Josep Martí