Les imatges de Manuel Carrasco al parc del Pinaret de CambrilsLes imatges de Joaquim Bartolomé del concert de Manuel Carrasco al parc del Pinaret de Cambrils, el darrer d'aquesta edició del FIMC.