Llicenciada en història que té tirada per les històries. L'exalta el nou i l'enimora el vell.


per Pineda Vaquer
1
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
1
per Pineda Vaquer
2
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer
per Pineda Vaquer