Conseller d'ERC-MES MDC a l'Ajuntament de Tarragona.


per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
1
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart
per Jordi Fortuny i Guinart