Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament del Vendrell.


per Eva Mata
1
per Eva Mata
3