Vila-seca i Salou creen una nova tarifa social per l'aigua l'any 2017

També es creen noves bonificacions per a famílies nombroses

La mancomunitat que gestiona els recursos de l'aigua als municipis de Vila-seca i Salou ha aprovat una nova taxa social que entrarà en vigor l'any 2017, modificant així la facturació en el consum d'aigua de prop de 42.000 llars. Aquesta tarifa social, que es situa en uns 0,3 euros per metre cúbic d'aigua, té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques d'aigua potable i establir un pagament adaptat a les circumstàncies econòmiques dels grups de població més desfavorits. La tarifa s'aplicarà a partir de l'any vinent tot i que s'haurà de sol·licitar prèviament a través del portal web de l'Agència Catalana de l'Aigua. També es pot reclamar a les oficines de SOREA, al carrer Barcelona número 67 de Salou. S'han de complir una sèrie de requisits que especifiquem a continuació.

  

 

 


— Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
— Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
— Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
— Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
— Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI).
— Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques.

 

D'altra banda, s'ha modificat la normativa que afecta famílies nombroses, aquelles on conviuen més de tres persones en un mateix domicili. D'aquesta manera, s'estableix una bonificació per cada persona que sobrepassi el límit de tres persones al domicili, incrementant els tres metres cúbics mínims de consum. Finalment, augmenta l'ordenança fiscal reguladora en un 2,83, passant dels 0,59 euros per metre cúbic als 0,60 en la tarifa habitual.

 
Comentaris

envia el comentari