Comencen a definir els usos de la Tabacalera

L'Ajuntament ha obert un concurs

L'Ajuntament de Tarragona ha obert el concurs per elaborar el Pla Funcional i Arquitectònic de la Tabacalera. Amb aquest concurs es preveu obtenir un projecte que, en línies generals, estableixi un pla director del conjunt que defineixi les relacions entre els edificis, els seus usos i una proposta arquitectònica. El projecte també haurà de preveure les connexions entre els edificis històrics (Museu paleocristià, Necròpolis....) amb la resta de l'entorn arqueològic i amb la resta de la ciutat. El concurs es finança conjuntament entre l'Ajuntament de Tarragona i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.


El procés de selecció s'articularà en dues fases, en la primera de caràcter obert i eliminatori tots aquells equips interessats tindran el termini d'un mes per presentar una primera proposta funcional. En la segona fase, un jurat tècnic escollirà cinc de les propostes i hauran d'aportar un segon projecte més complet amb una definició detallada de la proposta arquitectònica i se'n seleccionarà un com a guanyador del concurs. Els premis, en la primera fase, seran iguals per tots els seleccionats amb un import de 4.000 euros; en la segona fase, els premis són de 90.000 euros en total, i estaran distribuïts en un primer premi de 40.000 euros, un segon de 20.000 euros, un tercer de 12.000 euros, un quart de 10.000 euros i un cinque de 8.000 euros.

 

El termini previst per a la presentació d'ofertes en la primera fase de concurs serà de trenta dies a partir del següent a la publicació al DOGC. Es preveu que, aproximadament, hi haurà termini de presentació fins a finals de setembre. Un cop seleccionats els cinc equips, hi haurà un nou termini de 45 dies hàbils per presentar els treballs definitius. L'Ajuntament espera haver resolt el concurs i disposar del projecte guanyador, abans de finals d'any.
Comentaris

envia el comentari