per Alba Camarasa
per Miquel Bonet
per Meritxell Blay i Boquera
per Jordi Gomà
per Joan Magrané
per Jesús Argentó Raset
per Miquel Vilella
per Miquel Bonet
per David Figueres
per Jordi Bages
per Joan Magrané
per Pineda Vaquer
per Jordi Ledesma
per Miquel Bonet
per Jordi Gomà
per Miquel Vilella
per Alba Camarasa
per David Figueres
per Meritxell Blay i Boquera
per Jordi Bages