Port i Confraria es posen d'acord per millorar la qualitat de l’aigua de les dàrsenes

Esperen que això beneficiï futures pesques

El Departament de Sostenibilitat de l’Autoritat Portuària de Tarragona, la Confraria de Pescadors de Tarragona i els armadors de pesca van dur a terme una reunió el passat dimecres 17 de maig, a les dependències de la mateixa confraria, per cercar mesures que permetin millor ar l’estat ecològic de l’aigua, en especial les aigües portuàries interiors. Un cop exposada la situació actual, les diferents parts van concretar acords, per tal d’aconseguir millorar la qualitat de l’aigua i el tractament dels residus marins. Entre les mesures que s’implantaran hi ha evitar la caiguda de residus sòlids a l’aigua com ara ampolles de plàstic, caixes o matèria orgànica; així com posar més atenció en les maniobres de descàrrega del peix, i evitar que el material que es diposita en els molls pugui arribar a l’aigua.


Joan Basora, director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona afirma que: «L’Autoritat Portuària, per la seva part, posarà tots els contenidors necessaris per què aquests residus es puguin dipositar i gestionar correctament, així com incrementar el pas de l’embarcació que té contractada per a la recollida dels residus sòlids flotants». Així mateix, destaca que: «Amb tot això, esperem una millora important de la qualitat i la imatge que, a vegades, es veu malmesa per la presència d’aquests residus, i podrem fer amb la col·laboració amb la Confraria i els pescadors». En breu, també es posarà en marxa el projecte «Marviva» de l’Agència de Residus de Catalunya, amb col·laboració de la Diputació de Tarragona i l’Autoritat Portuària. El programa preveu portar a terra i classificar el residus que durant les feines de pesca per arrossegament quedin enganxats en les xarxes. La millora de la qualitat de l’aigua no es pot fer sense la col·laboració i la implicació dels pescadors, que veuen com les captures van minvant.
Comentaris

envia el comentari