El Pla Específic de la Bicicleta de Reus es farà realitat en sis mesos

L’Ajuntament ja ha adjudicat a una consultora de mobilitat el contracte
Imatge del nou carril bici a l'avinguda de Falset. | Guillem RS.

 

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a la consultora de mobilitat Ingenieria de Trafico SL, el contracte de servei per a la redacció del Pla Específic de la Bicicleta a Reus. L’adjudicatari del concurs treballarà conjuntament amb la Comissió especial per a la redacció del pla específic de la bicicleta a Reus —en la que hi són representats tots els grups municipals—, l’eina que ha de permetre el desenvolupament de la bicicleta a la ciutat. El contracte té un pressupost d’adjudicació de 18.000 euros, i els treballs tenen un termini d’execució de sis mesos.


L’any 2014, el ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Reus, que inclou, entre altres actuacions, el desenvolupament del Pla Específic de la Bicicleta a Reus. D’acord al Pla de Mobilitat, ha de contemplar el desenvolupament de les següents línies:

— Dissenyar una xarxa per cobrir les necessitats de la demanda d’ús de la bicicleta.

— Connectar la bicicleta amb la resta de mitjans de transport, especialment el transport públic.

— Resoldre els conflictes amb la resta de mitjans de transport.

— Establir normes de disseny relatives a la construcció de la xarxa: característiques geomètriques, enllumenat, estacionament, senyalització...

— Motivar la societat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i d’oci.

— Vetllar per la seguretat del ciclista, així com la resta d’usuaris de la via pública.

— Com que el pla ha d’integrar aspectes de la mobilitat ciclista amb altes qüestions com ara la pacificació del trànsit, l’ensenyament i l’educació viària, les polítiques d’estacionament, la planificació urbanística, etc. serà necessari identificar les entitats i organitzacions d’usuaris que ha de participar activament en la redacció d’aquest pla.
Comentaris

envia el comentari