El Cinema Palace de Reus tanca portes



Un recorregut per les instal·lacions del Cinema Palace de Reus, què després de molts anys tanca portes. Fotografies: Laia Solanellas | Instagram: @amiplim