Arribada dels Patges Reials a Reus 2016



Arribada dels Patges Reials a Reus 2016. Fotografies: Josep Martí