L'Ajuntament de Cambrils busca dinamitzadors juvenils

La incorporació d'aquesta figura permetrà portar a terme nous programes previstos al Pla Municipal de Joventut
Un dels principals objectius d'aquesta convocatòria és millorar la dinamització de l'Ateneu Juvenil. | Cedida

 

El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Cambrils ha convocat un concurs-oposició amb prova pràctica per poder disposar d'una borsa de dinamitzadors i dinamitzadores juvenils per a la contractació de personal laboral temporal. Les bases específiques que regiran el procés de selecció ja estan publicades a la seu electrònica de l'Ajuntament. Les persones interessades tenen temps de presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 28 d'agost. Segons el consistori cambrilenc, el perfil de dinamitzador o dinamitzadora juvenil és una figura bàsica i imprescindible en un Departament de Joventut de les característiques del de Cambrils per tal d'engegar tots aquells programes nous previstos al Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2020 on la dinamització és cabdal.


Els candidats i candidates hauran d'estar en possessió de la titulació de batxillerat, FPII o CFGS en serveis socioculturals i a la comunitat o equivalent i tenir un nivell de suficiència de català (nivell C). Els que no puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica. El procés de selecció constarà de la fase d'oposició i la fase de concurs. En la primera fase els aspirants hauran de fer un exercici teòric-pràctic eliminatori que consistirà en dos supòsits pràctics (un per escrit i l'altre oral) relacionats amb les funcions i els quatre punts del temari i en la segona fase es valoraran els mèrits acadèmics i l'experiència laboral de les persones que hagin superat la prova.

 

Finalitzat el procés de selecció s'elaborarà una llista de candidats per rigorós ordre de puntuació, que se seguirà per a la contractació de personal a mesura que vagin sorgint les necessitats. La borsa tindrà una vigència de tres anys sempre que no es realitzi un nou procés selectiu.
Comentaris

envia el comentari