L'Arboç redueix significativament el termini de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament actual és de 9,41 dies
L'Ajuntament de l’Arboç ha reduït el termini de pagament a proveïdors. | entremediosweb.com

 

L'Ajuntament de l'Arboç ha anunciat que ha disminuït «de manera destacada el termini de pagament a proveïdors després d'una política d'optimització dels recursos i de contenció de les despeses». L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, manifesta que «aquestes dades confirmen el compromís de l'equip de govern per reduir de manera progressiva els terminis de pagament, l'objectiu és adoptar mesures d'impuls a l'activitat econòmica per afavorir la liquiditat dels proveïdors». D'aquesta manera, el període mitjà de pagament actual és de 9,41 dies, mentre que l'any 2011 era d'uns 180 dies, un fet que va obligar el consistori a sol·licitar una línia de crèdit habilitada per l'Estat espanyol.


Aquesta actuació, a més, va permetre que l'Ajuntament assolís en els anys successius el principi de sostenibilitat financera, disposant així de la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial. Amb aquest període mitjà de pagament a proveïdors de 9,41 dies, l'Ajuntament de l'Arboç es troba dins el límit de 30 dies establerts a la normativa de morositat, d'acord amb el que estipula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, i compleix la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Comentaris

envia el comentari